Зорница Русинова пред Дарик: Извеждането на дете от дома му - само в краен случай и след 1-ви януари 2020-а

| Елена Бейкова

Социалните работници могат да изведат дете от неговия дом само в спешни случаи, като например насилие в семейството. Това е сегашният ред, който остава същият и след 1-ви януари 2020-та година. Тези разяснения даде в интервю за Дарик радио заместник- министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова във връзка с разпространяваната в обществото информация, че от началото на следващата година в сила влизат законодателни промени, които ще дават право на социалните да отнемат деца по анонимни сигнали и да претърсват жилищата на хората без съдебна заповед. Русинова припомни, че и по сега действащия закон при сигнал за дете в риск, се проверява достоверността на сигнала и се преценява доколко е необходима реакция от страна на органите по закрила. Освен социалните работници, в системата за закрила на детето участват полицията и здравното министерство, посочи тя. Русинова призова родителите да се обръщат към държавните институции, ако имат въпроси относно закрилата на децата им, и да не се поддават на провокации. Ето и цялото интервю със заместник-министъра на труда и социалната политика.

Г-жо Русинова, какви нови правомощия ще бъдат дадени на социалните работници, свързани със закрилата на децата от 1 януари 2020 г.?

От 2020 година няма промени в Закона за закрила на детето, които да дават нови правомощия на социалните работници, нито по някакъв начин се променя системата. В социалната сфера през миналата година министерството работеше много активно по няколко закона – Закона за хората с увреждания, Закона за социалната икономика и Закона за социалните услуги. Всъщност Законът за социалните услуги влиза от 1 януари следващата година и причината да има по-дълъг период за подготовка за влизане в сила на този закон е, че като цяло с него променяме начина, по който държавата оттук нататък ще инвестира в социалните услуги.

Казвате, че няма промяна в правомощията, но по-конкретно за информацията, която се разпространява в обществото – ще бъде ли възможно извеждане на дете от неговия дом без да има съдебна заповед?

Искрено се надявам да спре тази манипулативна информация, която създава страхове между хората, че видите ли, с новата стратегия или с новите закони България приема някакъв различен нов норвежки или някакъв друг модел на закрила на детето. Категорично няма такова нещо. И по сегашния ред, ако има ситуация, в която е необходимо детето да бъде изведено от семейството, тогава в спешни случаи - случаи на криза, когато става въпрос за насилие или за наистина драматична ситуация, в която трябва спешно да се предприемат мерки - тогава това става със заповед на изпълнителния директор и той има срок кога да се подаде сигналът до съответния районен съд. И съответно вече трайното настаняване на дете извън семейството става със съдебна заповед. Наскоро имахме пример с малолетно дете в Северна България, жертва на трафик с цел въвличане в проституция, така че бяха предприети наистина спешни мерки детето да бъде настанено в приемно семейство, да се работи активно с него, с родителите, с майката, с допълнителна психологическа подкрепа, с други допълнителни мерки. Съответно в такива случаи е добре да се запази и анонимност на детето. Има специални кризисни центрове за жертви на трафик, където могат да се настанят. И в рамките на около 4-5 месеца постоянна работа на екипите - и с майката, и с детето - сега вече можем да се радваме, че детето е обратно при майка си и ще живее със семейството си. Надяваме се поетапно и напълно да се възстанови от огромния стрес. Трябва ясно да заявим, че случаите, в които има извеждане на дете от семейство, това е само крайна мярка. Когато има проблем, който е идентифициран по някакъв начин или е вследствие на насилие, вследствие на други приблеми в семейството, първата работа на социалните работници е да работят със семейството, така че детето да остане в семейната среда.

Ще бъде ли възможно обаче при наличието на сигнал, да кажем, подаден от съсед, че това дете се намира в някакъв риск, социалните работници да отидат на място и да го изведат?

Това е разпоредба и в сегашното законодателство. И сега всеки един сигнал, който постъпи – дали това е сигнал към местните служби на Агенцията за социално подпомагане по райони, дали това е сигнал към 112 или към телефонната специална линия, всеки един сигнал се проверява внимателно доколко той е достоверен, доколко трябва да има реакция. И, разбира се, системата за закрила не е само социалните работници. Много активна роля в системата за закрила имат и правоохранителните органи, системата на МВР, системата на Министерството на здравеопазването. Всички те са органи по закрила Така че не трябва да се спекулира със случаите, в които може и се подава сигнал. Агенцията за социално подпомагане не разглежда анонимни сигнали. Ние виждаме често много тревожни случаи на брутално насилие – и над жени, и над деца, когато може би ако е имало по-рано даден сигнал от съседи, от хора, които са били свидетели на това, което се случва, биха могли да се предотвратят доста неприятни фатални последствия.

Ако аз се обадя и анонимно подам сигнал за дете на точно определен адрес, как ще реагират социалните?

Ествествено, че трябва да се направи проверка – дали на този адрес има проблем, има ли други сигнали, които са подавани, каква е ситуацията. И, разбира се, ако се прецени, че има наистина реална заплаха за живота на детето, тогава социалните се включват.

Вярно ли е, че социалните работници ще имат право да влизат в жилището на едно семейство и да обследват какво има в хладилника, какво има в гардероба, с какво се храни детето – независимо дали има сигнал?

Това са абсолютни спекулации. Работата на отделите по закрила е да се занимават с прилагане на Закона за закрила на детето тогава, когато има реална заплаха за живота и благосъстоянието на детето. Това означава, че да – социален работник може да влезе да обследва какви са условията, в които живее едно дете, ако има предпоставка за такова нещо. Има много случаи, в които наистина битовите условия, в които се отглежда едно дете – обикновено това са случаи на насилие и на доста неприятни други сигнали, които се получават - това са случаите, в които един социален работник може да влезе. Категорично всички спекулации, които в рамките на няколкото протеста се разгласят как, видите ли, съсед ще подаде сигнала и ще влезе в дома ви, са абсолютно недостоверни.

Има ли промяна в определението за дете в риск?

Да, има промяна. Тя е свързана с това, че от определението за дете в риск отпадна определението, че дете с увреждане е дете в риск.

Но няма увеличаване на броя ситуации, в които едно дете е в риск?

Не, разбира се. Законът дава ясна дефиниция – всеки един социален работник, който работи в отделите по закрила, както и всички останали структури, които се занимават, имат ясна регламентация в кои случаи какво да правят.

Как ще коментирате твърденията на протестиращи граждани, че неправителствените организации изцяло ще отговарят за приемната грижа и ще могат да се намесват при родителски конфликти?

Категорично неверни. Бих искала наистина да призова всички родители, ако имат въпроси, да се обръщат към нас, да не се поддават на провокации, да могат спокойно да се грижат за децата си, защото системата за закрила наистина цели да подкрепи децата, които са изоставени, деца, които са жертви на насилие.

Прочетете още