Жителите на Попово не позволиха изграждането на инсинератор

Нерешен остава проблемът с битовите отпадъци в общината след отказ на всички депа на отстояние до 100 км от Попово

В Попово се състоя обществено обсъждане относно инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни битови отпадъци в околностите на града. Жителите на Попово въстанаха срещу инвестиционното намерение, получило одобрение от страна на Общината и Общинския съвет в града. Целта на обсъждането бе да се предостави подробна информация за характеристиките на такъв тип инсталация, заради което бяха поканили за участие и независими експерти.

Присъстващите поповчани, обаче, не пожелаха да изслушат специалистите по темата, не уважиха желанието за диалог от страна на общинската управа и дори заявиха, че нямат доверие в институциите. След тази реакция, кметът Людмил Веселинов е взел решение и публично заявил, че прекратява процедурата по изграждането на завода.

Специалистите са обяснили, че въпреки опитите на администрацията отпадъците, генерирани в община Попово да бъдат приети от някои от депата в близките градове с отстояние до 100 км, отказ е получен отвсякъде, поради запълване на капацитета им. Пред Дарик Йорданка Георгиева – директор на дирекция в общинската администрация на Попово, посочи, че проблемът е сериозен, а „сега ще се търси решение за ежедневно генерираните отпадъци”.

Кметът Веселинов е обяснил, че изграждането на депо на територията на Поповска община би било само временно решение на въпроса, тъй като то също ще бъде с определен капацитет и след време проблемът за справяне с отпадъците отново ще бъде на дневен ред.

Чуйте повече в прикачения аудиофайл

Прочетете още