Земеделски производител с обвинение от прокуратурата за фалшиви докуметги

| България, Габрово

Окръжна прокуратура – Габрово внесе обвинителен акт срещу земеделски производител от Габрово, представил неверни сведения към заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампании 2018 г. и 2019 г., финансирани от Европейски фонд за гарантиране в земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България. Обвиняемият С.С. бил регистриран като земеделски производител.

В периода от 10.07.2017 г. до 05.06.2018 г. той съставил 10 фалшиви документи - договори за наем на земеделски земи в землището на с. Гарван и с. Поповци, общ. Габрово, в които посочил, че е наемател като лично изпълнил (имитирал) подписите на наемодателите.

В периода от 05.04.2018 г. до 15.05.2019 г., за кампании 2018 г. и 2019 г., в заявления за подпомагане, в приложените към заявленията таблици и в карти на блокове за земеделско стопанство С.С представил неверни сведения пред Общинска служба „Земеделие“ – Габрово за използваните от него парцели, с което целял да получи парични средства във вид на безвъзмездна помощ.

Наказанието, което предвижда законът в такива случаи е лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева. Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.

Прочетете още