Започва разчистването на незаконни сметища край Велинград

Започна обходът на картираните замърсени участъци край Велинград, съобщиха от родопската община. Това бе решено на вчерашното заседание на работната група за мониторинг и контрол на нерегламентираните замърсявания.

Най-напред ще бъдат почистени микросметищата. В тази дейност ще бъдат включени работещите по временната заетост и извозваща техника. Ще бъдат определени групи, които ще бъдат ангажирани с контрола на нарушителите и ще налагат съответните глоби по Закона на управление на отпадъците и по Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото в община Велинград.

Сигнали за нередности може да бъдат подавани на горещия телефон към Община Велинград: 0889/700 110.

На следващата среща на работната група ще бъдат поканени представители на Областното пътно управление, Районното полицейско управление, горските и ловни стопанства на територията на общината, за да се обсъдят мерките за почистване на отпадъците в горските територии и край пътищата.

Прочетете още