Започва процедура по проектиране на нов облик за централната зона на Добрич

Временна комисия от експерти и политици ще изработи техническото задание за нов проект за центъра

Зам.-кметът на Добрич по благоустройството инж. Пенчо Керванов внася в Общински съвет за сесията на 21 септември искане за сформиране на временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства. Планът е комисията да заседава минимум 6 пъти в рамките на два месеца. В нея ще влизат главният архитект, експерти от Общината, както и представители на партии и местни коалиции, на Камарата и Съюза на архитектите в България, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Съюза на българските художници и на Дружество „Ателие 13“ и Янко Бонев – скулптор, автор на дизайна на площад „Демокрация“. Целта е да се изработи нов облик на централния площад на Добрич, който бе ремонтиран през 2011 година, но вследствие на некачествено изпълнение е в лошо състояние. 

В докладната се припомня, че идеен проект за централната пешеходна зона на Добрич е възложен още през 1995 г. на ландшафтен арх. Димо Петров. През 2003-2004 г. е разработен технически и работен проект и детайли за строителство на част от Северна пешеходна зона, на която е осъществена реконструкцията през годините 2006-2008-а.

След проведена процедура за обществена поръчка за реконструкция на бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона“, през 2010 г. е сключен договор с изпълнител в размер на 4 935 840 лева, финансиран със средства по Оперативна програма „Регионално развитите“ 2007-2013. При строителството от страна на професионалните гилдии и обществеността са получавани множество сигнали и становища относно изпълняваната настилка от клинкерни плочи, най-вече по отношение на тяхната дебелина, както и на начина на полагане. Малко след приемането на обекта започват да се появяват дефекти. 

В докладната на зам.-кмета по благоустройство е отбелязано още, че „за изготвянето на проектната документация от страна на Общината като възложител не е било представено техническо задание за проектиране. Не е извършено обществено обсъждане, липсват становища на Регионални колегии на КАБ и КИИП в Добрич. В периода на експлоатация до 2018 година, когато изтича гаранционният срок на изпълненото строителство, строителят е извършвал подмяна на напукани и счупени плочи от настилката за своя сметка, но към настоящия момент състоянието на пешеходната зона е изключително лошо, като преобладаващата част от настилката е силно напукана, а на много места дори липсва“.

Прочетете още