Започва плащането на такса "куче" в Пловдив - срокът е до края на март

Община Пловдив започва годишната си кампания за регистрация на домашни кучета и събиране на годишната такса. В тримесечен срок от придобиването на домашния любимец, всеки собственик е задължен да подаде декларация в общината или кметството по постоянен адрес и да регистрира животното. До 31  март трябва да се плати и годишна такса, която е непроменена от миналага година и е 30 лева.

Годишната такса може да се заплати, както на каса в съответния административен район по местоживеене на собственика, така и по банков път:

          За район „Централен“ – BG66IORT 73753102000100

          За район „Източен“ – BG65IORT 73753102000700

          За район „Западен“ – BG16IORT 73753102001000

          За район „Северен“ – BG64IORT 73753102001300

          За район „Южен“ – BG15IORT 73753102001600

          За район „Тракия“ – BG17IORT 73753102000400

Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв, собствениците е необходимо да отбележат годината, за която плащат таксата и индивидуалния номер на картона на кучето. 

Всеки собственик на регистрирано вече куче може да провери за пропуснати плащания за предходни години на т. нар. „такса куче“ на сайта на Община Пловдив.

Прочетете още