Започна строителството на пречиствателната станция за питейни води

| България, Шумен

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“  започна изграждането на пречиствателна станция за питейни води на стойност 21 милиона лева. Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Това се казва в прессъобщение на дружеството.

Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/сек. при нормален режим на работа и 600 л/сек. при форсиран режим. Към пречиствателната станция ще бъде изградена модерна лаборатория,  която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.

"Строителната площадка е готова и вече се изливат основите на хлораторното помещение - първата сграда на станцията. За съжаление не успяхме да направим първа копка, заради пандемията, за да избегнем струпване на хора. Надявам се, когато обектът завърши, да се поздравим с успех", каза управителят на "ВиК - Шумен", Жанета Панайотова. "За нас този обект е от изключителна важност, защото ще подобри водоснабдяването на града ни и условията за живот и  бизнес в него", добави още тя. 

На обекта се изпълняват работи на няколко площадки. Освен основите на хлораторното помещение се извършват дейности по новата административна сграда, сградата за технологични отпадъчни води и по колекторите за дъждовни и технологични отработени води; тече разчистване на зоните, в които попадат останалите сгради. 

Проектът на пречиствателната станция за питейни води на Шумен предвижда изпълнение на голям обем строително – монтажни работи.

Прочетете още