Започна сезонът на летните къпални

Проверяват готовността на водните обекти, преди да бъде издадено разрешение за ползване

| България, Габрово

Общината в Габрово забрани къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи.

Разпоредена е проверка на готовността на водните обекти, преди да бъде издадено становище (разрешение) за общо ползване за къпане.

Разрешенията за ползване на водните обекти трябва да се поставят на общодостъпни и видни места, включително във водните обекти и в общинската администрация.

Разпоредено е собствениците на водни площи и стопанисващи такива да спазват стриктно изискванията на "Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи”. За предотвратяване на нещастни случаи същите трябва да осигурят и поставят на видно място забранителни и предупредителни табели.

Прочетете още