Връчиха почетни дипломи "Доброволец на СТПД Академик за 2021"

| България, Русе

За насърчаване на доброволчеството в дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ Управителният съвет на сдружението    обяви процедура за номиниране на личности за приза „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД  АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“  

Целта бе по-нататъшно развитие и популяризиране на доброволчеството, отдаване на заслужено признание на доброволците за извършваните от тях дейности в полза на дружеството, на Русенския университет, на планинарството и туризма в Русенското Поломие и в НП „Централен Балкан“.

С решение на УС от 18.11.2021 г., за носители на златен приз „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД  АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“ са определени доц. д-р ПЛАМЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА – лидер на група „Туристи“ и инж. РУМЕН КЪНЧЕВ КОЖУХАРОВ  – член на група „Туристи“, деятел „Хижно дело и туристическа маркировка“.

За техни  подгласници са определени:

    - в категория „студенти“ Александър Вълков Вълков – деятел на спелеоклуб „Академик“ и  „Хижно дело и туристическа маркировка“; 

     - в категория „Ветерани“  Петко Георгиев Попов - деятел на клуб „ХДТМ“; 

     - в категория „Приятели на СТПД „Академик“ Милан Христов Тютюнджиев – клуб „Туристи-Ветерани - Приста“ - Русе. 

Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн поздрави присъстващите за техния неуморен труд и за инициативите, в които участва дружеството. Той пожела на всички да бъдат здрави и да продължават да развиват и популяризират доброволчеството. 

СПРАВКА ЗА ПО-ВАЖНИТЕ  ДОБРОВОЛЧЕСКИ  ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИ  ПРЕЗ 2021 Г. С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА Д‘ НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН,  Д‘ ПП РУСЕНСКИ ЛОМ, PIRIN HILL  ООД , ДАРЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУ И  НА ДРУГИ  ГРАЖДАНИ НА РУСЕ И СТРАНАТА

(участвали общо 38 души: преподаватели, студенти, служители от Русенския университет, ветерани, други русенци)

        - Разчистване от множество паднали дървета, клони, буйни храсти и треви по изоставени и непроходими с години 6 основни пътеки в ПП „Русенски Лом“ и други райoни на Русенска област, в т. ч. екопътека „Грамовец“;

        - изработка и поставяне на възлови места по маршрутите в Русенското Поломие на 28 указателни стрелки, 6 предупредителни табелки и 3 маршрутно-информационни табла (всички с логото на СТПД „Академик“ и РУ „А Кънчев“);

        - основен ремонт и цялостно възстановяване на ключовия полуразрушен и изключително опасен за преминаване мост над река Черни Лом (до Скален комплекс „Грамовец“);

        - обезопасяване преминаването по екстремна пряка пътека по маршрута с. Табачка – скален/пещерен комплекс „Водна – Тъмно“ чрез поставяне на 14  бр. п-образни метални хватки, осигурителни клинове и помощно стоманено въже;

        - изграждане с бетонов масивен фундамент на 17 маркировъчни стълба по маршрут Е 3 в НП „Централен Балкан“;

        - изграждане на уникален (единствен в страната) пространствен панорамен указател към 22 от най-високите и популярни върхове в Стара планина;

        - укрепване и доизграждане на три обезопасителни въжени парапети по маршрут Е 3  в  НП „Централен Балкан“. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ ОТЗИВИ ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Получено е благодарствено писмо от директора на РИМ-Русе - проф. д-р Николай Ненов, поздравително писмо до дружество „Академик“ и подарен за всеки от отличените доброволци много ценен сборник за парка от директора на ПП „Русенски Лом“ инж. Цонка Христова.  

Прочетете още