Висок международен рейтинг на Русенския университет

Трето място за РУ сред българските държавни университети в независимата рейтингова система UniRank

| България, Русе

Проф. Сергей Игнатов: "Русенския университет е единственото висше училище от Източна Европа, избрано да се включи с добри практики в западно изследване за третото поколение университети".

Съвсем наскоро беше публикуван рейтингът за 2020 г. на българските университета по данни на уеб-базираната система UniRank. В рейтинга са включени само акредитирани висши училища, които предлагат обучение в степените бакалавър, магистър и доктор. Ранжирането е направено на базата на независими източници в Интернет пространството и не включва данни, подадени от самите университети.

В класацията Русенският университет заема престижното трето място сред държавните висши училища след Софийския университет и Технически университет-София. В цялата листа от 48 участващи университети той се нарежда на четвърто място след Нов български университет.

Високият международен рейтинг на русенското висше училище е резултат от непрекъснатия стремеж на академичната общност да бъде източник на добри новини за постижения в образователната и изследователската дейност, за иницииране на събития в национален и международен мащаб, за иновативни практики във взаимодействието с регионалната екосистема. Календарът на събитията в Русенския университет е още по-наситен през тази година, когато на 11, 12 и 13 ноември ще бъде тържествено отбелязана 75-годишнината от неговото създаване.

Русенският университет има с какво да се гордее и този факт беше цитиран от бившия министър на образованието и науката г-н Сергей Игнатов при негово участие в информационен блок на телевизия „Европа“ на 9 май 2020 г. Г-н Игнатов, който в момента е ректор на Европейския университет по хуманитарни науки във Вилнюс, Литва, посочи Русенския университет като единственото висше училище от Източна Европа, избрано да се включи с добри практики в западно изследване за третото поколение университети. Както е известно, най-важните характеристики от профила на един университет от трето поколение са трансферът на иновации към бизнеса и обществото, предприемачеството и глобалното измерение в дейността на висшето училище. Русенският университет много отдавна работи активно в тези три направления и неслучайно в момента участва като единствен университет от Източна Европа в проекта с пан-европейска насоченост Beyond Scale за засилване на организационния капацитет за управление в предприемаческа среда чрез инструмента HEInnovate.

Прочетете още