В понеделник стартира реконструкцията на бул. „Трети март“

| България, Русе

Уведомяваме Ви, че на 01.06.2020 г. стартират строителните дейности по реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“. Обектът се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Възложител на обекта е Община Русе. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Градска среда  Русе“ ДЗЗД, а строителен надзор се упражнява от „Аспект“ ООД. Стойността на СМР е 7 250 000 лв.

Предвидена е реконструкция и модернизация на ключовия за гр. Русе бул. „Трети Март“ и свързания с него „Сарайски“ мост, които заедно действат като основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе-Велико Търново и Русе-София - част от мрежата TEN-T. Ще се изпълни реконструкция на пътните платна на булеварда,  включително пътните връзки при пътен възел „Сарая“. Изграждат се нови трасета за движение на велосипеди. В зоната на кръстовищата и пешеходните и велосипедни пресичания ще бъде  осигурена на достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка. Предвижда се изграждането на система за видео наблюдение и следене на трафика.

Строителството ще се изпълнява на етапи, съобразно издаденото разрешение за строеж.

Ремонтните работи на булеварда ще стартират  от участъка след моста при пътен възел „Сарая“ до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“ и от кръстовището с              ул. „Капитан Райчо Николов“ до връзките с РП I-5 „Русе-в. Търново“.  В тази връзка ще бъде затворена за движение външната пътна лента по западното платно на булеварда в участъка от „Фазан“ до имота на пожарната и от там до „Метро“.

Към настоящия момент не е предвидено затваряне на моста при пътен възел „Сарая“

Ще бъде издадена заповед за въвеждане на временна организация на движението, която утре, 29 май 2020 г. ще бъде публикувана в сайта на Община Русе – с посочен конкретен период на изпълнение.

Прочетете още