В Генерал Тошево продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие

| Добрич | dnews

Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години,  психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и формиране и развитие на родителски умения по проект „Заедно можем да продължим”, съобщават от община Генерал Тошево. Той се финансира по ОП "Развитие на човешките ресурси.

Към настоящият момент в услугата „Здравна консултация за деца” са извършени общо над 2000 прегледа на деца от 0 до 7 г.; проведени  са над 1700 консултации на родители за здравословното състояние на децата им; изнесени са над 130 лекции на здравна тематика на групи с родители и бъдещи родители; проведени са над 1000 посещения на терен и е оказано съдействие на близо 600 родители и семейства да ползват услугите по проекта.

Целта на услугата е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна и дентална култура в ранна детска възраст.

При предоставяне на интегрираната услуга „Семейно консултиране и подкрепа и формиране и развитие на родителски умения” са проведени 154 групови консултации на три основни целеви групи родители – бъдещи родители, родители на деца от 0-3 години и родители на деца от 3 до 7 години. По предварително изготвен график специалистите в услугата – педиатър, гинеколог, юрист, психолог, медицинска сестра и социален работник работят с представители на целевите групи  на място в двата консултативни центрове по проекта – в град Генерал Тошево и в с.Василево, както и на терен, обхождайки населените места извън средищния център. До момента по услугата са проведени над 1000 посещения на терен от медиаторите и специалистите в услугата;  повече от 200 групови консултации;  над 1000 индивидуални консултации за родители – бъдещи и на деца от 0 до 7 години и като цяло са подпомогнати и консултирани повече от 150 семейства от целевите групи.

Консултативните центрове са отворени всеки работен ден и всеки заинтересован може да получи информация и консултация на място или като се свърже по телефон с ръководителя на центровете Радостина Мирчева.

Прочетете още