В Габрово по Здравна каса вече се правят изследвания с модерен скенер

| България, Габрово

„Диагностично консултативен център I Габрово“ вече разполага с нов скенер на Siеmens. Това е последно поколение многослайдов, мултидетекторен, спирален компютърен томограф и е най - модерната такава апаратура на територията на област Габрово.  Скенерът е купен със собствени средства по инвестиционната програма на ДКЦ I Габрово ЕООД.

Той е на разположение на нуждаещите се за всички типове изследвания на глава, гръбначен стълб, бели дробове, корем и коремни органи, малък таз, пикочно-полова система, опорно-двигателен апарат и 3D реконструкции. Новата апаратура има и DEXA остеодензитометрия за изследване на костна плътност и диагностиране на остеопороза.

Апаратът е с минимално вредно въздействие на рентгеновите лъчи върху човешкия организъм спрямо предишното поколение , като същевременно запазва високата резолюция на триизмерния образ. Обслужва пациенти, с медицински направления по Здравна каса или срещу заплащане.

Прочетете още