Управителят на БНБ: Възможно е влошаване на икономическата криза

Той смята, че банките трябва да се подготвят да работят в условията на задействани капиталови буфери и ясен план за тяхното възстановяване след кризата

| България, Общество

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев предупреди за възможно влошаване на икономическата криза. В обръщение в бюлетина в Асоциацията на банките в България за Деня на банкера - 6 декември, той казва, че втората вълна от Covid-19 може да осъществи сценария за изостряне на икономическата криза, а оттам и влошаване на кредитните портфейли на банките.

Той смята, че банките трябва да се подготвят да работят в условията на задействани капиталови буфери и ясен план за тяхното възстановяване след кризата. Основният ефект върху банките от изострянето на кризата ще бъде покачването на дела на лошите кредити, който по последни данни е към 8%, но е доста над средния за ЕС.

Ето още от неговите думи: 

Банковият сектор влезе силен в кризата и до момента се справя успешно с изпълнението както на извънредните мерки, породени от пандемията, така и на стратегическите задачи пред банковия сектор (завършването на стратегическия проект за включване на българския лев в ERM II, едновременно с присъединяването на страната към Европейския банков съюз).

Нова банкова ваканция за пострадалите от COVID кризата

По-важният въпрос, пред който сме изправени в момента, е какво предстои? Този въпрос няма лесен отговор, поради развитието на кризата, което я прави много по-несигурна като параметри в сравнение с предишни исторически периоди на икономически и финансови затруднения.

Перспективата за продължаващи негативни развития в икономиката е основание да очакваме материализиране на кредитен риск и влошаване на качеството на активи в балансите на банките.

Очертава се висока вероятност за обръщане на наблюдаваната през последните няколко години тенденция на спад в размера и дела на необслужваните експозиции. Изтичането на крайния срок на мораториума за отсрочване на задължения по банкови кредити също може да бъде последвано от повишаване на необслужваните експозиции.

Ние текущо анализираме ситуацията и като макропруденциален надзорен орган отчитаме възможния сценарий на изостряне на икономическата криза и свързано с това съществено влошаване на кредитните портфейли. При този сценарий, на банките може да се наложи да оперират временно под комбинираното изискване за капиталови буфери, като трябва да имат готовност да изготвят и изпълняват планове за тяхното възстановяване.

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Рождество Христово“

Извън приложното поле на мораториума, банките разполагат с възможност индивидуално да предоговарят кредити на техните клиенти, възможност, която те използват и в момента. В тези случаи, действащата обща пруденциална рамка изисква банките навременно и адекватно да прекласифицират експозиции като преструктурирани или в неизпълнение.

Действията на банките в това отношение ще ангажират и надзорния процес, като важна входяща информация при надзорния преглед и оценки от страна на Българската народна банка.

Посоченото дотук очертава рамката на действие в краткосрочен план. Опорните позиции на тази рамка са: продължаване на приетите по-рано антикризисни мерки толкова дълго, колкото е необходимо, включително по отношение на дивидентите, рисковите експозиции и антицикличния капиталов буфер; поддържане на високите изисквания за капитал и ликвидност, като имаме готовност да реагираме и на сценарий, при който може да се наложи банките временно да оперират под комбинираното изискване за капиталови буфери; и прилагане на новоприетата от ЕБО рамка за мораториум върху плащанията по кредити. Имаме готовност да активираме и допълнителни мерки, ако развитието на ситуацията го налага.

БНБ: Няма да има ново отсрочване на плащането по кредитите

Много е важно в трудната среда, в която се намираме, и силно ангажирани с антикризисните мерки, да не губим стратегическия си фокус, а той е насочен към успешното продължаване и финализиране на проекта, който започнахме преди няколко години за присъединяване на страната към еврозоната.

Въпреки днешната кризисна картина, един период на възстановяване и растеж може да настъпи относително скоро.

Предизвикателствата, произтичащи от COVID-19, се появиха неочаквано и негативните резултати в икономиката се проявиха бързо, но и преодоляването на кризата може да настъпи в обозрим хоризонт, ако бъдат намерени решения за ефективното ограничаване на пандемията.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още