Удължават срока на временно спрени курсове само за две от автобусните линии в община Плевен

| България, Плевен | dnews

Да бъде удължен срока на временно спрени курсове само за две от  автобусните линии от общинската транспортна схема след 1 октомври, реши на септемврийското си заседание Общинският съвет на Плевен. Редуцираните курсове, които ще останат в сила, са по линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин. Всички останали линии от общинската транспортна схема възстановяват в пълен обем разписанията си от началото на следващия месец.

„Обсъдихме предложението за линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин като допълнителна точка, след  като до нас постъпи молба за това от страна на превозвача. Неговото искане бе част от курсовете по тези два маршрута да останат временно спрени до края на ноември. Положително становище по искането има от кмета на с. Пелишат, от кметския наместник на с. Къшин е представено отрицателно становище. И по двете линии курсовете са редуцирани с нашето решение от март тази година, което приехме във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната и с цел намаляване на вредните икономически ефекти от кризата“, информира Мартин Митев - председател на Общинския съвет.

След обсъждане Общински съвет - Плевен реши да удължи до 30.11.2020 г. срока за временното спиране на курсове по линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин. За линията Плевен - Пелишат решението касае курс с час на тръгване на автобуса от Плевен в 15,30 ч., от с. Пелишат - в 16,30 ч.  За линията Плевен - Къшин това е курсът с час на тръгване на автобуса от Плевен в 17,15 ч., от с. Къшин - в 17,40 ч.

Решението на Общинския съвет влиза в сила от 1 октомври.

Прочетете още