Учениците ще се тестват за COVID-19 само ако поне 90% от родителите са съгласни

След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. Това съобщиха от Министерството на образованието.

След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Образователното и здравното министерство ще работят за осигуряването на тестовете.

Поставянето на подсилваща доза ваксина може да създаде повишени правни рискове

Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Правилата за работа в условия на пандемия са разработени от МОН и съгласувани със здравното министерство и социалните партньори.

При 10% болни ученици ще се преминава към дистанционно обучение, обяви проф. Денков

Освен за малките ученици, училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда.

Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

Сборни паралелки в училище ще има само при червен сценарий

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.

Маските стават задължителни и на открито в Търговище

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини, като например свиване на дейността или фалит, практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още