Стотици починали за ден от Covid-19 - какво всъщност означава това?

Какво ни показват данните за починалите дневно в страните с коронавирус, как да тълкуваме тези числа?

Всеки ден ни затрупва информация за стотици починали от коронавирус в Италия, Великобритания, Испания, Франция. В последните дни и от САЩ.

700, 800, 900 починали от коронавирус дневно, тези цифри стряскат и ни казват - пандемията е опасна, смъртоносна, ужасна. 

Зад цифрите се крият реални хора и от това тази статистика става още по-тежка.

Така съобщавани от медиите тези цифри ни въздействат силно емоционално.

Какво обаче ни показват тези данни?

Истината е, че не знаем. 

Защото това са хора обявени за починали в следствие на короновируса. 

А дали действително тези хора са починали от Covid-19?

Или от други заболявания обострени от коронавируса, както се случва и при тежките грипни епидемии? И това не знаем.

Но бихме могли да разберем. Как?

Като сравним случаите на починали в съответните страни, за съответните дни, от съответните месеци, за 5 години назад. Тогава реално ще стане ясно с колко и дали се е увеличила смъртността в следствие на пандемията от коронавирус.

Само тогава можем да разберем, дали умират повече хора от средното за тези дни, от тези месеци и да разберем, колко опасна е всъщност заразата. Тъй като не можахме да намeрим такива данни по дни, ще се опитаме да направим изводи на базата на годишните данни за 2018 година.

Ето цифри в подкрепа на тези изводи:

Според Евростат - в Италия, при население от 60 млн души, за 2018 година - починалите са общо 633 хил. души. Ако тази бройка я разделим на 365 дни ще получим, че средно дневно в Италия, през 2018 година, са умирали, по различни причини, по 1734 души. В зимните месеци починалите се увеличават с до 5, дори 10 процента. 

В Италия, на 8 април, са починали, както се твърди от коронавирус 542 души, тоест далеч под средното число от 1734-ма. От началото на пандемията там на 21 февруари до вчера - 8 април, или 50 дни, по официални данни са починали 17669 човека, тоест по 358 човека дневно

Тоест от коронавирус са си отивали 5 пъти по-малко, защото средно дневното число е 1734. Ние обаче не знаем колко точно са починали на 8 април, дали общия брой починали е около 1734 или към тази цифра трябва да прибавим и тeзи 358 човка? Няма такива данни.

Да вземе сега Франция. Според Евростат населението на Франция е 67 млн., а за 2018 година са починали общо 614 хиляди души. Това прави средно по 1682 на ден.

Прилагаме същата схема, както при Италия и взимаме починалите до днес от началото на пандемията, във Франция това се случва на 15 февруари, когато е първият смъртен случай определен с причина от коронавируса. 

До 8 април във Франция са починали общо 10869 човека, което прави, от 15-ти февруари до 8 април - 54 дни или по 201 човека на ден

И пак се питаме, да прибавим ли тези 201 човека към среднотдневната бройка на починалите през 2018 година 1682 души или те се включват в нея?

Във Великобритания цифрите изглеждат така: 67 млн. население, починали през 2018 година - 616 хиляди души или по 1687 средно дневно.

По време на кризата в Обединеното Кралство до момента, от 5 март насам, са починали 7100 души, което прави средно дневно по 209 души.

Да вземем сега и България. 

При население от 7 млн. за 2018 година отчитаме 108 хиляди смъртни случая или по 295 души среднодневно. От коронавирус у нас са починали, от началото на пандемията - 24 души - по-малко от 1 на ден.

Сега да вземем и Швеция, където няма толкова строги карантинни мерки и да видим какво се случва там. Шведите са 10 млн., а през 2018 година там са починали 92 хиляди човека или по 252 на ден. От началото на пандемията от коронавирус в Швеция се починали 687 души или средно дневно - 23.

Както виждате, очевидно е, че в различните държави има много големи, дори драстични разлики в смъртността обявена, че е в резултат от коронавируса.

И все пак дори в най-засегнатите държави като Италия, Франция, дори Испания, нямаме общ дневен брой, който да превишава среднодневния статистически брой на починалите хора за 2018 година, дори не се доближава до тази бройка. И понеже нямаме нови данни запчват и спекулациите.

А трябва да сте сигурни, че много от тези починали хора, са си отишли от обостряне на съпътстващи заболявания, което със сигурност се случва и при по-тежки грипни пандемии, като тази от зимата на 2017 година. /Виж снимка 2/

Но сега, в истерята на коронавирусната епидемия, всеки който е диагностициран с коронавирус е починал от коронавируса, независимо, че причината може да е съвсем различна. Това "замърсява" цифрите и ги прави поне на този етап неизползваеми.

И накрая при новите данни от 9-ти април, за тестваните 1016 души от рисковата група на полицаите и военните откриваме само 2-ма със сериозни съмнения за разгърнато заболяване и 7 души, които вероятно са прекарил болестта на по-ранне етап. 9 човека от 1016. Това е далеч от всякакво определение за епидемия.

И така, ако имахме данните за смъртността по дни в месеците февруари и март за миналите 5 години, щяхме много по-точно да разберем колко живота отнася със себе си SARS-Cov-2.

Важно е, когато правим тези изводи, да имаме предвид, че в тези страни е въведена строга карантина, която ограничава разпространението на заразата и вероятно води до по-малко смъртни случаи.

Прочетете още