Стипендии за 106 успешни студенти в Бургас

| България, Бургас

Общо 106 студенти от трите бургаски висши учебни заведения - Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургаски свободен университет и Национална художествена академия - Бургас, ще получават първите семестриални стипендии по новата програма на Общината  - "Успешни студенти". 69 от тях са студентите с отличен успех, а 37 са тези с успех над 5.00. Всички подадени заявления бяха 116. 

Най-голям е броят на отличниците в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - 74. Най-много от тях - 37, са студентите в професионалните направления "Медицина" и "Обществено здраве и здравни грижи". След тях са направление "Педагогика" със 17, "Комуникационна и компютърна техника" с 12, "Химически науки" - 7 и 1 в направление "Туризъм".

В Бургаски свободен университет са 32-ма студенти, 15 от които са в направление "Информатика и компютърни науки", 7 в "Право", в "Технически науки" - 5, "Икономика и администрация и управление" - 4 и 1 в "Педагогика и психология".

Студентите, които ще получават семестриална стипендия във филиала на Националната художествена академия в Бургас са 10.

Програмата за финансов стимул, която е насочена към студентите в редовна форма на обучение и успех от и над 5.00. Идеята е на кмета Димитър Николов, а целта е да се отговори на нуждите от осигуряване на квалифицирани кадри в най-търсените специалности.

От значение за получаване на стипендията са и постиженията в областта на образованието, науката и изкуството, участия в проекти, научна дейност и други.

За следващия /летен/ семестър студентите ще могат да кандидатстват отново след около 4 месеца или след като завършат успешно настоящия /зимен/ семестър и месец, след записването за следващия.

Прочетете още