Ще разширяват Синята зона в Добрич

През 2020 година местата за паркиране в Синята зона на града ще бъдат актуализирани и тази зона ще бъде разширена, съобщи кметът Йордан Йорданов. Идеята е да бъде направен пълен анализ и да се обособят местата за платено паркиране така, че да се избегнат сега съществуващи неблагоприятни ситуации, смятат от общината. По думите на кмета, там, където има Синя зона, в съседство се струпват много автомобили, чиито водачи търсят алтернативни места за паркиране.

Много граждани предложили  в междублоковите пространства в централната градска част също да бъдат въведени правилата за паркиране в Синя зона. „Това е допустимо, но домоуправителите на жилищните кооперации трябва да съберат живеещите и всички да вземат общи решения. Разбира се, не всички ще бъдат удовлетворени, но нашата цел е да вкараме ред и правила там, където има много голямо струпване“ – каза Йордан Йорданов.

Общината обмисля и въвеждането на т. нар. паркомати, с които ще бъдат улеснени гражданите, които паркират в синята зона. Служителите на звеното ще следят процеса на автоматично обслужване на водачите. Целта на предстоящите промени е да се намалят инкасаторските и да се увеличат контролните функции на работещите в Синя зона и да се модернизира целият процес. Постъпленията от платеното паркиране към 25 ноември са около 350 000 лева.

Прочетете още