Ще правят мащабен ремонт на Концертна зала "Добрич"

Община град Добрич ще реализира ремонт на Органова зала. За това даде съгласие Метният парламент на днешното си заседание. Проектът се реализира по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Предвидените инвестиции включват реновиране на концертната зала, носеща името „Добрич“, като ще бъдат внедрени мерки на енергийна ефективност и за достъп на хора с увреждания. Ще се закупи ново оборудване и обзавеждане.

Залата е построена 1975 г. като част от сградата на партийния дом и първоначално е предназначена за конферентна. Скоро след това е приспособена за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други представления. Включва зрителна зала с 534 места и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения.

С планираната инвестиция не се предвиждат функционални преустройства и промени в съществуващата конструкция. Основните ремонтни дейности ще обхванат покрива, фасадите, гримьорнитe, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли.

Общата сума на проекта с ДДС е 2 334 130 лв. като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 272 050 лв. Ще се тегли инвестиционен кредит за 693 390 лв., а общината ще осигури собствено участие от 368 688 лв., от които 218 382 лв. ще бъдат обезпечени с оборотен ДДС кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, а 150 306 лв. от бюджета за 2021 и 2022 г.

Предстои обявяване на публично обсъждане за поемане на дълг.

Прочетете още