Соня Георгиева се закле като кмет на най-голямата българска община

Дико Иванов е новият председател на Общинския съвет в Община Добричка

Соня Георгиева  положи клетва като кмет на Община Добричка. Това стана по време на днешното първо заседание на новоизбрания Общински съвет. На втория тур на местните избори Соня Георгиева получи доверието на 61.55 % от избирателите в най-голямата българска община. За първи път от демократичните промени насам община Добричка се оглавява от жена кмет. Тя получи и специалното огърлие – символ на общината от областния управител на Добрич Красимир Кирилов.

За председател на Общинския съвет в община Добричка бе предложен и избран Дико Иванов, който бе кандидат за кмет от МК ГЕРБ ЗНС. Избирането му стана възможно с гласовете на 13 от общо 21 общински съветници.

Общо три партии са представени в местния парламент на община Добричка – БСП / 8 съветници/, МК ГЕРБ ЗНС / 5 съветници/ и ДПС /8 съветници/.

Новият кмет Соня Георгиева подчерта, че ще работи съвместно с общинските съветници от БСП и МК ГЕРБ ЗНС, между които има споразумение за подкрепа.

Пред журналисти Соня Георгиева не скри, че в общината има сериозни проблеми като обезлюдяването, застаряващото население, безработицата, нарушеното водоснабдяване и лошата инфраструктура. Тя обяви още, че сред първите неща, с които ще се заеме в качеството си на кмет е да организира изнесени приемни по населените места в общината. Сред приоритетите на новия кмет ще бъдат още търсене на възможности за външно финансиране на пътната инфраструктура, стартиране на диалог с ръководството на ВИК за подобряване качеството на водоснябдяването в селата, намаляване на таксите в детските градини, подобряване на сметоизвозването, сметопочистването и хигиенизирането на населените места. Предстои и подготовката на бюджет 2020 г., както и сформирането на управленски екип.

Прочетете още