Сливналии дишат сравнително чист въздух

| България, Сливен

93 е индексът за качеството на въздуха в Сливен. Това сочат данните от измервателната станция в града.

Качеството на въздуха е приемливо, може да има умерена опасност за здравето на малък брой хора, необичайно чувствителни към замърсяване на въздуха.

Индексът за чистота на въздуха AQI се базира на измерване на праховите частици (PM2,5 и PM10), озона, азотния диоксид, серния диоксид и емисии на въглероден окис. Измерванията се засичат на всеки час.

Прочетете още