Шест акта за работодатели за несключени трудови договори

| България, Враца

Седем акта за административни нарушения са съставили инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ Враца на работодатели през изминалия месец. От тях 6 са за наемане на работници без трудови договори.  За периода са издадени 8 наказателни постановления за обща сума от 9700 лв., всички на работодатели. Влезлите в сила наказателни постановления за предходен период са 2 ,  за сумата от 4000 лв.

Контролът относно полагането на труд без трудови договори, както и проверките на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащането на труда на работещите, остават приоритет в дейността на дирекцията и през следващия месец. Дирекция „Инспекция по труда“ Враца обръща внимание, че работниците и служителите не следва да разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. Работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без регистриран в НАП писмен трудов договор.

Ако работодателят желае да провери в работна среда качествата на работника и служителя, той може да се възползва от възможността за сключване на трудов договор със срок на изпитване. В срока на изпитване договорът може да бъде прекратен по всяко време без предизвестие и без дължими обезщетения, освен за неизползван полагаем платен годишен отпуск. Следва да се има предвид, че, с предоставените им от закона правомощия, инспекторите по труда не биха могли да защитят правата на работници, които са полагали труд без писмени трудови договори.

През летния сезон работодателите наемат и непълнолетни работници и служители, за които обикновено това е първа работа. За юли има установен само едни непълнолетен, полагал труд. По този повод ДИТ Враца напомня, че непълнолетните също не могат да бъдат наемани без сключен писмен договор, като за сключването му се изисква предварително разрешение от Инспекцията по труда. Наемане на непълнолетни без предварително разрешение е квалифицирано като престъпление, поради което при установяване на такова нарушение се уведомява прокуратурата.

Ако напълнолетните са наемат с цел обучение, в Кодекса на труда са регламентирани договори за ученичество и за стажуване. Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа, за което трябва да получат минимум минималната работна заплата. Полагането на извънреден и нощен труд за тях е забранено.

ИА ГИТ организира за България Европейската кампания за деклариран труд, в рамките на която е създадена специална фейсбук страница „Всички права запазени“ https://www.facebook.com/BG4FairWork/ На страницата се публикува информация за правата на работещите, както и на работодателите, които работят на светло. В страницата е публикувана и информация за два европейски конкурса – за работодатели и работещи, в които те могат да участват, като споделят ползите, които са получили от декларирания труд. Осигурени са три предметни награди за всяка от категориите за сумата до 50 евро.

Прочетете още