Последният държавен лидер, който не вярва в пандемията

С дарения болницата в Смолян закупува апаратура за дихателна реанимация

Областната болница в Смолян, ще закупува апаратура за дихателна реанимация с пари от дарители. През последните няколко дни, в лечебното заведение са постъпили многобройни  запитвания за подпомагане дейността на лечебното заведение, свързана с ограничаване разпространението, ранно откриване и лечение на  пациенти с COVID-19 и преодоляване на последствията от пандемията. За целта, лечебното заведение обяви публично сметките, по които да постъпват даренията.

Според ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, събраните средства ще бъдат изразходвани за медицинска апаратура за дихателна реанимация - пациентски монитори, перфузори, инфузионни помпи, апарати за екстракорпорално мембранно окисляване, подвижни рентгенови апарати, дефибрилатори, транспортни респиратори, видеоларингоскопи, бронхоскопи, тестове и др. необходими за осигуряване изследването,  лечението и  реанимационната грижа на пациенти с доказана коронавирус инфекция, както и за закупуване на всякакви медицински консумативи, медикаменти, дезинфектанти и лични предпазни средства за медицинския персонал.

Сметките, по които ще се приемат даренията:    

В лева:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN):BG54FINV91501017423230

В евро:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG45FINV91501017423683

Прочетете още