РИОСВ след аварията в Свищов: Няма повишаване на сероводород във въздуха

Проверка на РИОСВ – Велико Търново е установила, че вследствие на възникналата авария в завода за целулоза в град Свищов, контролното замерване не е регистрирало превишение на нормите на сероводород в атмосферния въздух.

Опасност за населението на Свищов няма, отново уверяват от крайдунавската Община.

Производствена авария в завод Свилоза в Свищов

Прочетете още