Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2020 г.

| България, Враца | dnews

Публично обсъждане на бюджета на Община Враца за 2020 г. организира кметът Калин Каменов. Обсъждането ще се проведе на 20.01.2020 година /понеделник/, от 17.00 часа, в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

Канят се гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2020 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане, уточняват още от Община Враца.

Прочетете още