Кои са най-важните акценти от преговорите за съставяне на кабинет

| България, Политика

Преговорите за коалиция, домакинствани от "Продължаваме промяната", продължават и в четвъртък. Третият ден от преговорите е посветен на темите "Вътрешна сигурност", "Екология", "Регионално развитие" и "Култура".

Първи започнаха преговорите по темата "Вътрешна сигурност", като в самото им начало представят своята визия от "БСП за България". Дискусията се модерира от съпредседателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

ПРЕГОВОРИ ЗА КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПП, ДБ, ИТН И БСП НА ТЕМА “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”

Преговори за коалиционно споразумение между ПП, ДБ, ИТН и БСП на тема „Вътрешна сигурност“

Posted by Dnews.bg on Wednesday, November 24, 2021

Намаляване на битовата престъпност е основната цел на "БСП за България" по темата "Вътрешна сигурност"

Основната цел, която си поставяме, е да спре натискът на битовата престъпност върху цели райони, посочи Иван Иванов от "БСП за България" при представяне на визията на парламентарната група в преговорите на тема "Вътрешна сигурност" между "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Има такъв народ".

От страна на "БСП за България" в преговорите участват Иван Иванов, Филип Попов и Тодор Байчев. От левицата предлагат в период от три до шест месеца да се направи пълен функционален анализ на Министерството на вътрешните работи, който да включва преглед на всички структури, брой служители, дублиращи звена и други фактори. На база анализа от "БСП за България" смятат, че трябва да се изработи нов Закон за МВР. Според тях трябва, освен да се ограничи битовата престъпност, да намалее броят на кражбите и рецидивите с 20 процента на база засилване на превенцията, също и да се намалят престъпленията, извършени от малцинствени групи. Също трябва да се сведат до минимум основните форми на организираната престъпност.

Иванов Иванов посочи още, че е необходимо, на база анализа на МВР, да се създаде нова полицейска карта. Тя трябва да обособи постоянни жандармерийски постове и техника, който да осигуряват патрулна дейност и реакция в района на три села. Сред другите цели, които поставят "БСП за България", е подобряване подготовката на служителите в МВР, осъвременяване на техниката и материално-битовата база, създаване на регионални центрове по криминалистика, както и повишаване на възнагражденията на служителите.

Филип Попов от своя страна постави фокус върху преодоляване на мигрантската криза, укрепване на сигурността по държавната граница и ново ниво на киберсигурност.

Малко по-късно започнаха и преговорите между "Продължаваме Промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" за сектор "Екология". 

Преговори за коалиционно споразумение между ПП, ДБ, ИТН и БСП на тема “Екология”

Проследете на живо преговорите между ПП, ДБ, ИТН и БСП за постигане на коалиционно споразумение по тема “Екология”

Posted by Продължаваме Промяната on Wednesday, November 24, 2021

Консултациите по тема "Екология" от страна на ПП се водят от Кирил Петков. Той отправи пожелание разговорите да са конструктивни и всички партии да имат повече общи идеи. Накрая ще направим един общ документ, който ще бъде основата на коалиционното споразумение, посочи Петков. Почваме да сработваме отборите, каза още той. Петков отбеляза, че е ангажиран с природосъобразния начин на живот, затова темата за екологията му е близка.

Приоритетите на ПП по темата "Екология"

"Продължаваме Промяната" /ПП/ предлага създаване на работещ механизъм за премахване на изоставените строежи, обяви Мирослава Петрова по време на консултациите в сектор "Екология". Петрова постави като акцент проблема със застрояването на Черноморието.

"Вече не можем да задаваме въпроси като има ли блатно кокиче или не, дюната - дюна ли е, и подобни", коментира Кирил Петков.

Картиране и оценка на състоянието на екосистемите също е сред приоритетите, представени от ПП. Необходим е ресурс за справяне със строителните отпадъци, каза Татяна Султанова. Тя посочи, че следва да се преустанови използването на пластмаса в държавната администрация. ПП подкрепя идеята за подмяна на автопарка и закупуване на повече електромобили. Електрифицирането на транспорта, зелена мобилност, стимулиране на споделеното пътуване също са част от приоритетите за ПП.

Може да помислим заедно за по-високи данъци и такси за мощните автомобили, посочи съпредседателят на формацията Кирил Петков.

По отношение на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от ПП настояват за засилване на контрола и налагане по-строги санкции за нарушителите.

ПП вижда проблеми и в сектора с водните ресурси. За управление на отпадъчните води и подсигуряване на чиста питейна вода за всички граждани, настояват от формацията. Достигане на добро и екологично състояние на водната среда и пречистването на микропластмасите е друг акцент в мерките в сектор "Екология" за ПП. От формацията виждат възможност в бъдещото редовно правителство да има вицепремиер по климатичните промени. Климатичните промени са изключително наше предизвикателство и трябва да имаме структурирана и целенасочена политика в тази посока, изтъкна Султанова.

За "нулева толерантност към корупцията" при подбора на проекти в сектора се обявиха още от ПП.

Кирил Петков уточни, че трябва да се прецизират изискванията за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, а администрацията да бъде в услуга на бизнеса, за да се избегне възможността за корупционни практики.

Управлението на водите е приоритет за "Има такъв народ" в сектор "Екология"

ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре загубата на водата. Това е един от приоритетите за "Има такъв народ" /ИТН/ в сектор "Екология", представен от Силвия Бакърджиева по време на коалиционните разговори с Продължаваме Промяната, БСП и Демократична България.

Район Хасково е пример за това, че повече от 85 на сто от водата се губи, съоръженията са на над 40 години и немалка част от града е на режим в 21-ви век, коментира Бакърджиева. По думите й в България има лошо управление на състоянието на водите. От ИТН изтъкнаха, че по оперативните програми има ниско усвояване на средства във ВиК сектора.

Друг акцент в изказването на Бакърджиева беше за предприемане на спешни мерки за мониторинг на качеството за въздуха. Бихме искали да видим ефективен контрол от страна на институциите, отбеляза Бакърджиева. Тя посочи, че трябва да се въведат спешни регулаторни мерки и стимули за транспорта и енергетиката по отношение на замърсяването. Електрификация на обществения транспорт е важен приоритет, отбеляза Бакърджиева. Поетапната замяна на стари печки и облекчени процедури за инсталиране на индивидуални ВЕИ-та са другите мерки, предложени от ИТН. По думите на Бакърджиева трябва да се избегне "по-критичен сценарий" с качеството на въздуха. Експертът от ИТН посочи, че има наказателни процедури срещу страната ни за качеството на въздуха.

По отношение на управлението на отпадъците от формацията стоят зад идеята за рекултивация на вече съществуващи или несъответстващи със законодателството депа. Бакърджиева посочи, че методиката за такса смет трябва да е на принципа "замърсителят плаща".

Темата за климата е неглижирана в България, смята още тя. По думите на Бакърджиева България трудно може да изпълни изискването по "Зелената сделка" за намаляване на вредните емисии с 55 на сто до 2030 г. От ИТН подкрепят идеята за вицепремиер по климатичните промени. Те очакват да има и съвет по климата, в който да участват политици и експерти. От ИТН предлагат приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове да остават в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ и да се използват изцяло за мерки за климата. ИТН предложи и пълна ревизия на управлението на оперативните програми в сектор "Екология".

Синдикалистите на служителите на Министерството на вътрешните работи поискаха нови униформи за полицаите и нови предпазни облекла за пожарникарите по време на коалиционните преговори по тема „Вътрешна сигурност”, организирани от „Продължаваме промяната”. Участващите партии и коалиции се споразумяха, че е нужен пълен функционален анализ на МВР за структурата, кадрите и финансирането на ведомството през последните години. Относно структурата на МВР от Има такъв народ предложиха пожарната да бъде отделена в ново Министерство на бедствията и авариите. Така бе известно сред хората Министерството на извънредните ситуации от времето на Тройната коалиция, в което заместник-министър бе Делян Пеевски.

Възстановяването на Института по криминалистика и криминология и активното използване на модерните технологии за опазването на реда и сигурността са други предложения, които бяха одобрени от участващите в преговорите политически формации – Продължаваме промяната, Има такъв народ, БСП и Демократична България. Дискусията на тема Вътрешна сигурност продължи повече от 4 часа, а след края й думата взе председателят на МВР синдикалистите Валентин Попов. Той призна, че е положително настроен към чутото, но изтъкна кои са двата най-спешни проблема.

Политическите формации се обединиха и около нуждата от функционален анализ на МВР, който да засегне и структурата на ведомството. По този въпрос от Има такъв народ подчертаха, че е нужна децентрализация на министерството. За целта от партията предложиха Пожарната да премине от МВР към ново Министерството на бедствията и авариите. С това име по времето на Тройната коалиция бе известно Министерството на извънредните ситуации, в което Делян Пеевски бе заместник-министър. 

„Продължаваме промяната“ провежда консултации на тема „Регионално развитие“ с представители на БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. До момента от БСП предложиха да бъде създаден национален фонд за сближаване на регионите, който да инвестира в изоставащите общини. Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов от БСП обясни, че от този фонд ще се финансират проекти в Северозападна България, Родопите и Странджа Сакар. От левицата настояват да бъдат приети и два нови закона - за обществените поръчки и за устройство на териториите.

Гроздан Караджов, който в момента е експерт на „Има такъв народ“, посочи, че всеки човек в страната трябва да е на 30 минути от медицинска помощ, училище и дори забавления. Затова, когато се говори за регионално развитие, фокусът трябва да бъде върху пет неща – пътища, медицинска помощ, достъп до образование, високоскоростен интернет, ред и сигурност. Колегата му Георги Георгиев допълни, че трябва да бъдат създадени регионални инвестиционни бюджети и жилищна стратегия. Освен това, трябва да се направи пълно конструктивно обследване на всички панелни сгради, преди да се реши какво да се прави с тях.

От „Демократична България“ предложиха мерки, с които да се гарантират повече приходи на общините и финансова самостоятелност. Според тях дори за 1% от бюджета трябва да се решава чрез референдум за какво да се похарчи.

В сряда работните групи обсъдиха темите "Здравеопазване", "Земеделие", "Образование" и "Електронно правителство". Вижте повече на: 

Около какви идеи се обединиха политическите сили в сектор Здравеопазване (видео)

От ПП очертаха основните мерки за решаване на проблемите в земеделието

Какви промени предлагат политическите сили в сектор Образование (видео)

ПП, БСП, ИТН и ДБ постигнаха съгласие по някои енергийни теми (обзор)

Прочетете още