Приемът на първокласници в София вече ще става онлайн (обновена)

Водещ критерий остава близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии

Мариана Корчакова с още информация:

Приемът в първи клас в София ще става онлайн чрез Система за централизирано електронно класиране в общинските училища. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий остава близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии. Проектът за електронна система за прием в първи клас в София е качен за обществено обсъждане под формата на писмени консултации на сайта на Столичната община в секция Образование. Предложения, коментари и становища могат да се подават до първи март. 

Таня Михайлова: Не е добре за децата да стоят затворени вкъщи

Водещ критерий за прием в първи клас в общинските училища в София остава уседналостта. В първа група попадат децата с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, които не са променяни над 3 години преди датата на класирането. В нея влизат и тези с брат или сестра до 12-годишна възраст, които учат в същото училище, независимо от адреса.

Втора група са децата с постоянен или настоящ адрес в района на училището от 1 до 3 години, а в трета група са тези с адреси, непроменяни през последната година. В четвърта група пък попадат децата, които живеят извън прилежащия район на училището към деня на класирането.

Затварянето на училища — новият поколенченски геноцид срещу децата

Когато децата от една група са повече от обявените места в план-приема на дадено училище, те се класират по допълнителни критерии. Според тях най-много точки – 6 се дават за деца с 50% трайни увреждания или с един или двама починали родители. 5 точки получават деца от многодетни семейства, близнаците и тези с адрес в район, граничен на прилежащия на училището. 4 точки са предвидени за кандидат-първокласник с брат или сестра над 12-годишна възраст в същото училище, както и за завършилите подготвителна група в него. 3 точки са отредени за децата от приемни семейства или осиновените. В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, кои ще бъдат приети, ще определя жребий.

Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но електронната система ще ги класира само в едно от тях според реда на желанията. След всяко класиране ще се публикуват списъци, а родителят ще получава информация по електронната поща. Той ще трябва да запише детето си в указаните срокове, в противен случай мястото остава свободно за следващо класиране.

Графикът на дейностите ще се изготвя за всяка календарна година и ще се публикува на сайта на Системата до 30 март. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път.

Проектът за Система за прием в първи клас в София е качен за обществено обсъждане под формата на писмени консултации на сайта на Столичната община в секция Образование. Предложения, коментари и становища могат да се подават до първи март.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още