Прекратиха правомощията на двама кметове в Търговищко

С две поредни решения Общинската избирателна комисия в Търговище прекрати пълномощията на двама кметове на села от общината. Това са кметовете на Кралево Химкет Ахмедов и на село Острец Огнян Андреев.

И двамата не са прекратили участието си във фирми в указания от Закона срок от един месец след провеждането на изборите. И Ахмедов, и Андреев имали фирми като еднолични търговци, които не са осъществявали дейности. Пред комисията те представили документи, че били прехвърлили фирмите си на трети лица. Видно от направена онлайн разпечатка на достъпни данни за едноличните търговци се установява, че те осъщестивили прехвърлянето на 22.01.2020г., т.е. близо 3 месеца след провеждане на изборите за кметове на кметства. “Съгласно Закона, когато се касае за ЕТ прекратяването на дейността се извършва със заличаване на същия, а не с прехвърлянето на предприятието на друго лице. Още повече, че това е извършено два месеца след законноустановения срок”, пише в решението на Комисията..

Решенята на ОИК-Търговище подлежат на обжалване в 7 дневен срок от обявяването им пред Административен съд Търговище.

Прочетете още