Предложение: Да се отмени доживотният затвор без право на замяна

Мярката е залегнала в нова концепция, предложена от Министерството на правосъдието

Отмяна на доживотния затвор без право на замяна - това предвижда новата Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г., предложена за обществено обсъждане от правосъдното министерство. В проекта е записано, че целите на концепцията могат да се постигнат и без приемане на нов Наказателен кодекс, а с промени в особената част на действащия закон.

Новата концепция за наказателна политика, публикувана в  портала за обществено обсъждане strategy.bg, предвижда актуализиране на размера на наказанията, премахване на доживотния затвор без замяна, декриминализиране на "неприложими" състави като "спекула, скитничество и др.", намаляване на репресивния характер на системата от наказания и по-широко прилагане на алтернативи на затвора като напр. пробацията. Авторите на концепцията пишат:

"Наказателната репресия няма положително влияние върху безработицата и ниските доходи като специфични криминогенни фактори, поради което е неефективно средство за справяне с обусловената от тях престъпност. По-високите битови и социални стандарти в местата за лишаване от свобода от тези, до които определени извършители на престъпления имат достъп, създават криминогенни стимули за рецидив и формиране на трайно престъпно поведение, тъй като изтърпяването на наказанието не оказва възпиращо действие. В тези случаи ограничаването на наказателната репресия чрез въвеждане на алтернативни на лишаването от свобода наказания (напр. пробация) би дало по-добър резултат." 

Някои от текстовете, които според авторите подлежат на декриминализация, са свързани например с убийство без разрешение на едър дивеч или укриване на културна ценност.

- предаване по радио, телефон или друг начин фалшив сигнал за спешна помощ, за злополука или тревога (сега наказанието е затвор до 2 г.);

- изграждане на водовземно съоръжение или съоръжение за използване на повърхностни или подземни води в разрез със закон (сега наказанието е затвор до 2 г. и глоба от 5 хил. до 15 хил. лв.);

- използването на регистрационен номер, издаден за друго МПС (сега наказанието е до 1 г. затвор или глоба от 500 до 1000 лв.);

- използването на минерална вода за стопанска дейност (сега наказанието е затвор до 1 г. и глоба до 5000 лв.).

Авторите на проекта за концепция на наказателната политика обръщат внимание и на диспропорцията при предвидените тежки наказания за дадени престъпления и сравнително по-леки наказания за умишлени тежки престъпления. 

Прочетете още