Преброиха 38 вида птици по поречието на река Места и язовир Доспат

Между 15-17 януари се проведе 45-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То беше организирано от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда. Целта беше да се преброят зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори обединиха усилията си в повече от 40 екипа. Те посетиха всички големи водоеми в страната. За екипа в Гоце Делчев това бе двадесетото поред участие.

В рамките на два дни преброихме птиците по поречието на река Места и язовир Доспат. Заради пандемията от Covid-19 участниците в екипа ни бяха ограничени, в него се включиха 4 човека. Поради проливните дъждове, дигата на реката бе скъсана на много места. Бяха разрушени мостове и пътища от придошлата река, а след оттеглянето на водата, по клоните на дърветата висяха хиляди найлонови торбички и пластмасови отпадъци. Поради непрестанните климатични промени, някои типични зимуващи видове, като сивата сврачка не бяха наблюдавани. Общият брой регистрирани птици през двата дни са 2077 от 38 вида, което е доста малка цифра в сравнение с предни години. Най-многобройните ята бяха на зеленоглавата патица, фиш и белочела водна кокошка. Успяхме да регистрираме 3 вида гмурци и няколко кафявоглави потапници, коментира Димитър Попов от БДЗП, клон Гоце Делчев.

Той изказа благодарности на ДЛС "Дикчан" с.Сатовча, ЛРС "Сокол" гр.Гоце Делчев за съдействието, оказано на местните природолюбители, както и на писателката Капка Касабова, която придружила екипите по време на първия ден от преброяването.

Прочетете още