Портних: Увеличихме местните приходи със 75 %, без да увеличаваме данъците

Община Варна се намира в изключително добра финансова кондиция и от години няма просрочени задължения, заяви кметът Иван Портних при представяне на проектобюджета за 2020 г. Неговата макрорамка е в размер на 492 млн. лв. , което е със 17 млн. лв. повече от миналогодишната. 

Бюджетът на Варна отново доближава половин милиард лева 

„Продължаваме устойчивото развитие на Варна. Целта ни е да запазим ударното темпо по обновяване на града от последните години. Политиката ни е насочена към запазване на финансовата стабилност, създаване на модерна градска среда за образование, екология, условия за бизнес и ускорено икономическо развитие. Бюджетът е амбициозен и реалистичен, като очаквам неговата рамка да се увеличи през годината”. 

Портних изтъкна, че през последните години местните приходи са се увеличили със 75 % при запазване на размера на данъците. Единственият от тях, който от тази година се увеличава с 0,4 %, е за придобиване на имущество. Според кмета това потвърждава икономическото развитие на града. 

Иван Портних представи 20 проекта за Варна през 2020 г. (СНИМКИ)

Образованието е един от приоритетите на община Варна, като планираните разходи са за над 154 млн. лв. Увеличението спрямо миналата година е с 11 млн. лв. 

Проектобюджетът на функция „Здравеопазване” е в размер на 23,4 милиона, а разходите за социално подпомагане и грижи възлизат на близо 17,2 милиона. 

За „Жилищно строителство и БКС” са заложени близо 99 млн. лв. Капиталова програма възлиза на 158 млн. лв., от които 100 млн. лв. са европейско финансиране. 

От европейски фондове Община Варна очаква да получи общо над 108 млн. лв., докато през миналата година тези средства са били в размер на 70 млн. лв. 

Прочетете още