Поредно значимо откритие на търновските пещерняци

Преди дни бе осъществена поредната експедиция на търновските пещерняци, водена от председателя на клуба Евгени Коев. Целта на теренното проучване на изследователите бе отново района на Ивановските скални манастири, който членовете на ПК ,,Дервент"  към ТД ,,Академик-ВТУ" и младежите от Ученически спелеоклуб ,,Проф. Рафаил Попов" при ПГТ ,,Д-р Васил Берон" проучват от години.

Първата за годината експедиция, в изключително намален състав предвид условията в страната, само от двама души – Евгени Коев и Кристиан Александров, успя в рамките на един ден да обходи част от неизследвани до момента от представители на клуба части в района на ,,Писмената", като основната цел бе да се направи дистанционно наблюдение,  панорамно и детайлно  заснемане на трудни за достигане части от комплекса.

За първи път в проучванията на района Кристиан Александров използва дрон, което открива нови переспективи при документирането и проучването на най-големия наскален комплекс в България. Детайлното проучване на събрания материал по време на експедицията се подлата на детайлен преглед и сравнителен анализ, който процес ще продължи  и в следващите седмици.

Изследователите се надяват това дистанционно проучване да  даде още допълнителна информация за съхраненото културно-историческо наследство в този важен за българската история и духовност район. Междувременно, наред със заснемането, Евгени Коев осъществява и непосредствано теренно обхождане на част от района при скалните комплекси “Архангела” и “Кръщелнята”, където с изненада попада на неспоменавана до този момент  скална църква.

Конкретният обект според Коев, който вече около десет години проучва района, не е описан и дори не е споменаван от никой от досегашните изследователи на Ивановските скални манастири. Скалната църква се намира в най-ниското, приземно ниво от достигащия  четири етажа с полуетажи скален комплекс, което е още една интересена особенност за обекта, защото всички останали скални църкви, даже и параклиси, са разположени във височина в скалните венци.

Църквата е с изключително старателно оформена и обработена източна половина с изсечена характерна абсида в източна посока, заместваща светия престол в скалните църкви и протезисна ниша, която свидетелства, че в храмa са извършвани всички възможни богослужения, включително и литургии. Прави впечaтление изключително старателното заглаждане на  източната стена и източните половини на пода и тавана. Интересен е и още един елемент от скалния храм - изсеченият в западната стена ,,владишки трон", който затвърждава една от работните хипотези на изследователите за архитектурата на скалните храмове в този район.

Скалната църква, която има приблизителни размери от 2.5 метра ширина и 4 метра дължина тепърва предстои да бъде подробно картирана и описана. Предстои и подробно проучване и документиране  на още около десет скални килии, най-вероятно монашески жилища, които са открити и локализирани по време на експедицията.

Евгени Коев и членовете на клуба вече подготвят новата експедиция за продължаване проучванията в района на Ивановските скални манастири, която ще се проведе при първа възможност. Дотогава продължаващите дистанциони проучвания на богатия снимков и видео материал, събран по време на експедицията, ще определи приоритетите на бъдещите теренните проучвания, а може да се стигне и до нови интересни открития.   

Прочетете още