По-ниски такси за забавачките в Асеновград

По-ниски такси за детските градини в Асеновград влизат в сила след решение на местния парламент, но при определени условия.

От заплащане са освободени деца, на които един или и двамата родители са хора са увреждания с трайно намалена работоспособност - 50% или над 50%, пълни сираци, деца, настанени в резидентни услуги, със специални образователни потребности, както и трето и следващи деца в семейството, посещаващи едновременно детско заведение.

С 50% по-ниска пък ще бъде таксата за деца, които са с неизвестен баща, полусираци, както и близнаците. От намалението ще се ползват и такива, чийто родители са членове на доброволните формирования към община Асеновград.

Деца на ангажирани на първа линия при извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка служители също ще ползват облекчения.

Прочетете още