По-малко монтанчани са недоволни от личния си лекар

| България, Монтана, Враца

Намаляват жителите на Област Монтана, сменили личния си лекар, спрямо същия период на миналата година. През месец юни на 2020 г. преизбор на общо практикуващ лекар на територията на областта е направен от 2342 здравноосигурени лица. За същия период на 2019 г. личният с лекар са сменили 3434 лица, съобщиха от РЗОК Монтана.

Здравноосигурените лица могат да променят избора си на личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Актуална информация за регистрация при личен лекар може да се провери на официалния сайт на Националната здравно осигурителна каса – nhif.bg → „Услуги за граждани“ → „Проверка на личен лекар“

Безплатният уникалният код за достъп (УКД) Ви позволява:

  • Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
  • Да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
  • Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при заболекар), включително и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл.
  • Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.

Прочетете още