По 274 милиона евро на ден за Зелената сделка

Всеки гражданин на страна от Европейския съюз - от дете до пенсионер - ще заплаща по 1 лев на ден за Зелената сделка, в продължение на десетилетие

| Свят | dnews
test

Еврокомисията представи днес план за Зелена сделка, с идея за поне 1 трилион евро инвестиции.

"Планът, който представям днес, ще мобилизира поне 1 трилион евро, ще покаже посоката и ще предизвика вълна от зелени инвестиции,” заяви пред Европейския парламент председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от Евросъюза и националния публичен сектор, така и от частния сектор, съобщават от комисията, цитирани от economic.bg. 

Представеният днес план за инвестиции на Европейския зелен пакт - Планът за инвестиции за устойчива Европа - ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на съюза, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро.

Въпреки че всички държави членки, региони и сектори ще трябва да дадат своя принос за прехода, мащабът на предизвикателството пред тях не е един и същ.

Някои региони ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени. С Механизма за справедлив преход ще се осигури съобразена с конкретните нужди финансова и практическа подкрепа, с която да се помогне на работниците и чрез която ще се генерират необходимите инвестиции в тези региони, обясняват още от Еврокомисията.

Механизмът за справедлив преход е ключов инструмент, гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин, за да няма изоставени. Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране и че това е предвидено в плана за инвестиции на Европейския зелен пакт, механизмът ще предоставя целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021-2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода. 

Очаква се още механизмът да генерира необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата за създаване на стойност, свързана с изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета на Европейския съюз, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти.

Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране: 

1) Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5 милиарда евро, в допълнение към предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на Евросъюза. За да се възползват от своя дял от фонда, държавите членки, в диалог с комисията, ще трябва да определят допустимите територии чрез специални териториални планове за справедлив преход. Те освен това ще трябва да се ангажират да допринасят за всяко евро от фонда за справедлив преход с едно евро от средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс, както и да предоставят допълнителни национални ресурси. По този начин ще се осигури финансиране в размер между 30 и 50 милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции.

2) Специална схема за справедлив преход, в рамките на InvestEU за мобилизиране на инвестиции, в размер до 45 милиарда евро. Целта на тази схема е да се привлекат частни инвестиции, включително в устойчива енергия и транспорт, които да са от полза за тези региони и да помогнат на техните икономики да намерят нови източници на растеж. 

3) Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на инвестиции в размер на 25—30 милиарда евро. Той ще служи за отпускането на заеми в публичния сектор, например за инвестиции в топлоснабдителни мрежи и саниране на сгради. Комисията ще представи законодателно предложение за създаването му през март 2020 г. Механизмът за справедлив преход е нещо повече от инструмент за финансиране: разчитайки на платформа за справедлив преход, комисията ще оказва техническа помощ на държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите общности, местните органи, социалните партньори и неправителствените организации. Механизмът за справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, в чиято основа ще бъдат териториалните планове за справедлив преход.

Бел.ред. - Планът е 10-годишен, което означава инвестиции, в размер на 274 милиона евро на ден за Зелената сделка. Предвид факта, че гражданите на Европейския съюз са около 520 млн. души, в следващите 10 години всеки от тях се очаква да дава по един лев на ден за „зелени” политики.

Прочетете още