Първа копка в Павликени за две детски площадки

Две детски площадки ще бъдат изградени в двора на ДГ „Слънце“ в град Павликени. Първа копка на строителните работи направиха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на детската градина Грета Георгиева и представителят на фирмата-изпълнител „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Русе Генадий Георгиев.

Облагородяването на двора се извършва по проект „Изграждане на две детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда в двора на детска градина „Слънце” в урегулиран поземлен имот три-850, квартал 75, гр. Павликени”, който се изпълнява по проект „Красива България”  2021 година, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Предвижда се изграждането на две детски площадки за игра, отговарящи на всички съвременни изисквания за безопасност. Непосредствено до всяка площадка ще бъде изграден и по един пясъчник. Ще бъдат монтирани комбинирани съоръжения за игра, клатушки, занимателни панели, влакче, катерушка, къщички тип „гондола“, беседки, пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъците.

Чрез изграждането на стоманобетонова рампа ще се създаде достъпна среда за ползвателите на услугите в двора на детската градина и ще се улесни достъпът до сградата, както на малките деца, така и на родителите с детски колички.

Около площадките ще се изгради нова алейна мрежа.  Оградата на детската градина ще бъде ремонтирана.

Общата стойност на проекта е 127 522 лева, от които 55 944 лева са от проект „Красива България”, и 71 578 лева - съфинансиране от Община Павликени. Срокът за изпълнение на проекта е три месеца.

„Продължаваме нашата дългосрочна програма като местна власт да облагородим всички дворове на всички детски и всички учебни заведения на територията на цялата община“, каза в словото си инж. Емануил Манолов. Той посочи, че с изпълнението на настоящия проект ще завърши напълно благоустрояването и модернизирането на двора на ДГ „Слънце“. През 2016 г. там беше изпълнен друг проект със средства от „Красива България“, чрез който бяха създадени четири площадки за игра с модерни съоръжения и алейната мрежа около тях.

„Искаме най-доброто за нашите деца – да играят на безопасни, естетични и забави детски площадки, за да имат радост всеки ден през всички сезони. Благодаря, че Общината отново кандидатства за изграждането на двете площадки“, каза директорът на ДГ „Слънце“ Грета Георгиева.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Русе с управител Анелия Георгиева.

Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ 1” ООД гр. Велико Търново с управител инж. Димитър Йовков.

Фирма „ПРОЕКТ ПЛЮС” ООД гр. Велико Търново с управител арх. Цветелин Радев, която е и автор на проекта, ще осъществява авторския надзор по изпълнението му.

С реализацията на дейностите по проекта ще се осигури необходимото пространство на децата за безопасна и пълноценна игра на открито и ще се създадат нови работни места, тъй като 1/3 от лицата, работещи на обекта, ще бъдат наети от Дирекция „Бюро по труда” – Павликени.

По време на официалното събитие за първа копка на обекта отец Димитър отправи молитва за качествена, безаварийна и в срок извършена работа, а децата от четвъртите групи на ДГ „Слънце“ поздравиха присъстващите с кратка музикална програма.

Прочетете още