Парламентът гласува Закона за българския жестов език

Финансовото обезпечавяне на дейностите по Закона за българския жестов език ще се осигурява от държавния бюджет, европейски и международни програми и проекти

Народното събрание гласува на второ четене Закона за българския жестов език. С окончателното приемане на закона жестовият език ще бъде официално признат като самостоятелен и ще може да бъде изучаван като отделен предмет в образователната система.

Освен това се създават възможности за интегриране на глухите и сляпо-глухите деца от детската градина през училищата и университетите до започване на самостоятелен живот чрез обучение на този език и предоставяне на безплатни преводачески услуги до 120 часа годишно.

Студентите пък ще имат право на 60 часа допълнителни преводачески услуги на семестър. Финансовото обезпечавяне на дейностите по Закона за българския жестов език ще се осигурява от държавния бюджет, европейски и международни програми и проекти. 

Прочетете още