Отварят градините, яслите и млечните кухни в Пловдив

Детските градини, яслите и млечните кухни в Пловдив започват работа от днес след прекъсване от повече от два месеца заради епидемията от коронавирус.  

Подновяването на дейността им ще е при засилен медицински контрол, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието, а директорите трябва да създадат организация за работа, гарантираща живота и здравето, както на децата, така и на персонала.

Директорите на общинските детски градини и ясли трябва да създадат организация за работа с деца, гарантираща живота и здравето им, както и това на персонала. 

За приема на децата в детските градини и ясли няма да се изисква медицинска бележка. На входа ще се мери температурата и ще ще се прави преглед на всяко дете за симпоми.

Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли. Също така те трябва да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето и ако те самите имат симптоми.

В първата седмица към персонала на детските градини и ясли ще се присъединят и медицинските лица от училищата, за да подпомогнат колегите си от предучилищна възраст.

За педагогическия и непедагогически персонал са осигурени лични предпазни средства.

Още разказва в репортажа зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Прочетете още