От ВиК-Варна отговориха на въпроси на „Възраждане”

| България, Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район”  не е установила превишение на месечен лимит за ползване на вода от язовир „Камчия”. Не са налагани глоби в тази връзка. А разрешителното за водовземане на язовир „Цонево” е прекратено с решение на министъра на околната среда и водите от 21 август 2018 г. Това посочва управителят на ВиК-Варна Валентин Вълканов в отговор на питане на партия „Възраждане”.

Колко пълни са язовирите „Камчия” и „Цонево” (СНИМКИ)

По-рано днес в дружеството е постъпило запитване от лидера на партията Костадин Костадинов, съдържащо 9 въпроса, свързани с дейности на дружеството. Отговорите на Вълканов са били изпратени в 14.00, като варненските медии също ги получиха.

Експлоатираните от ВиК-Варна ООД подземни водоизточници на територията на Варненска област са 377 - основни и резервни, обособени в 88 водоснабдителни системи. Действащите водоизточници са 347. За водоснабдителните системи са издадени 96 разрешителни за водовземане. Разликата в броя на водоснабдителни системи и броя на разрешителните се дължи на факта, че водоизточници от една водоснабдителна система експлоатират  различни водни тела, уточнява шефът на водоснабдителното дружество.  

Към настоящия момент са подадени 74 проекта за санитарно-охранителна зона (СОЗ) в Басейнова дирекция „Черноморски район”. До този момент са издадени заповеди за СОЗ на 46 водоснабдителни системи. Предстои провеждане на процедура за изготвяне на проекти за СОЗ на 22 действащи водоснабдителни системи.

Заплашена ли е Варна от водна криза?

Според „Националния институт по метеорология и хидрология“  Девненските извори разполагат с максимален дебит от 3500 – 4000л/сек. Съоръженията и мощностите на ВиК системите за пренос на питейна вода от Девненски извори  имат капацитет да поемат 2000-2100 л/сек. Максималната консумация за град Варна през най-горещите месеци в годината не надвишава 1700-1800 л/сек. Дебитът, осигуряван от Девненски извори, може да покрие напълно нуждите на морската столица, се посочва в писмото отговор на Валентин Вълканов.

Разкрива се още, че през 2019 г. на ВиК-Варна е издадено едно наказателно постановление и актове за установяване на публично-държавни вземания от страна на Басейнова дирекция. През 2018 издадените наказателни постановления и актове са 4, колкото са били и през 2017 г. От РЗИ-Варна няма издадени наказателни постановления и актове за установяване на публично-държавни вземания.

Прочетете още