Ново разхлабване на мерките от понеделник

ОССЕ: Парламентарните избори в България бяха конкурентни

Наблюдателите също така отбелязват, че неотдавнашните промени в изборното законодателство, включващи използването на машини за гласуване, са били приети без съдържателни консултации със съответните заинтересовани страни

Парламентарните избори в България бяха конкурентни и ефективно организирани въпреки трудните обстоятелства, предизвикани от пандемията от КОВИД-19. Фундаменталните свободи бяха спазени. Масивното използване на държавни средства обаче даде на управляващата партия сериозно предимство, а липсата на редакционно многообразие при отразяването на изборите от медиите предизвика безпокойство.

Това гласят основните констатации в изявление на международния секретариат на Парламентарната асамблея (ПА) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за произведените на 4 април парламентарни избори в България.

Три дни след изборите ЦИК не може да обяви активността

Съвместната мисия за наблюдение на изборите, включваща представители на ПА на ОССЕ, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Службата за демократични институции и човешки права към ОССЕ, прави извода, че докато юридическата рамка в България е адекватна за произвеждане на демократични избори, то все така трябва да се обърне внимание на ключовите дългогодишни препоръки за привеждане на изборното законодателство в съответствие с международните стандарти и добрите практики.

Наблюдателите също така отбелязват, че неотдавнашните промени в изборното законодателство, включващи използването на машини за гласуване, са били приети без съдържателни консултации със съответните заинтересовани страни.

Слави Трифонов с първи коментар след окончателните изборни резултати

"При тези избори имаше силна конкуренция между множество партии, които можеха свободно да достигнат с посланията си до електората", казва Артур Герасимов, специален координатор и лидер на наблюдателите на ОССЕ, изпращани на краткосрочни мисии. "Медийната среда обаче си остава повод за безпокойство. По-специално до голяма степен липсват редакционното многообразие и аналитичното отразяване, които са ключови за гласоподавателите, за да направят те информиран избор", допълва той.

Отсъствието на разследващо или аналитично медийно отразяване, заедно с политическата реклама вместо новини, ограничи способността на гласоподавателите да направят информиран избор, казват набюдателите от ОССЕ. Те допълват, че управляващата партия е имала и значително присъствие в медиите заради редица държавни инвестиции, свързани с пандемията от КОВИД-19 и инфраструктурни проекти, започнати по време на предизборната кампания.

Борисов призова Слави Трифонов да започне да реди кабинет (обзор)

"Решението на българските власти изборите да бъдат произведени въпреки рисковете в тези Ковид времена и усилията да се осигури един инклузивен процес, като се гарантира сигурността на всички гласоподаватели и на членовете на избирателните органи, са силно похвални", казва Паскал Ализар, оглавил делегацията на Парламентарата асамблея на ОССЕ.

"И докато избирателните списъци до голяма степен се ползват с доверието на обществеността, то възможността да бъде добавен човек в даден списък в деня на изборите без силни гаранции е силно проблематична", допълва той.

Международната мисия на наблюдателите на изборите е наброявал 92 души от 32 страни. Екипът на ПА на ОССЕ се е състоял от 44 депутати и служители, се отбелязва в съобщението.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още