ОДБХ извършва проверки за нерегламентирано отглеждане на прасета в област Плевен/СНИМКИ/

На територията на област Плевен няма ново регистрирани огнища на заболяването АЧС при  диви и домашни свине

| България, Плевен | dnews

Със заповед на министъра на земеделието, храните  и горите се отменя зонирането около огнищата на АЧС по диви свине, като ловуването не се преустановява, а се извършва при спазване на съответните изисквания за биосигурност и правила. Сезонът за групов лов на диви прасета е удължен до 31.01.2012г. За това информира директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник областния управител Татяна Божинова.

В доклада си, д-р Йорданов съобщава, че към 14.01.2020г. на територията на област Плевен няма новорегистрирани огнища на заболяването АЧС при  диви и домашни свине. В сила е заповед на изпълнителния директор на БАБХ с мерки във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка, касаеща АЧС. „Забранено е всякакво движение на свине на територията на страната от и към животновъдни обекти и кланици до реализиране на мерките в заповедта, свързани с транспортните средства за превоз на свине, кланиците, животновъдните обекти за отглеждане на свине, фуражите и пр.”, посочи д-р Йорданов. С негова заповед е разпоредено извършване на проверки в личните стопанства във всички населени места на територията на област Плевен, които имат за цел установяване на незаконно отглеждани прасета. На заседанието на областната епизоотична комисия стана ясно, че в ОДБХ постъпват сигнали за нерегламентирано отглеждани прасета от типа „заден двор”, има информация включително и за отглеждане на диви прасета. Д-р Йорданов се обърна към представителите на институциите, участници в комисията за съдействие, като постави особен акцент върху кметовете на общини и населени места. При констатиране на нарушения на действащото законодателство ще се съставят актове. При отказ за изпълнение на разпорежданията незаконосъобразно отглежданите животни ще се евтаназират.

По време на заседанието беше повдигнат въпроса за сроковете, в които ще бъде готов регламента за отглеждане на домашни прасета в личните стопанства. Акцент бе поставен върху изискването за осигуряване на биосигурност в стопанствата с оглед очакваното възобновяване на огнища на заболяването африканска чума по свинете със затоплянето на времето. По думите на д-р Йорданов регламентирането на условията, при които ще могат да се отглеждат домашни прасета в личните стопанства ще бъде готов до края на януари. В качеството си на председател на комисията заместник областният управител Татяна Божинова се ангажира да се свърже с ресорното министерство по повод поставените въпроси.

На заседанието на областната епизоотична комисия присъстваха представители на местната власт в областта, на институции, както и на промишлените свинекомплекси и журналисти.

Прочетете още