Общинските съветници от БСП предлагат д-р Александър Величков за почетен гражданин на Кюстендил

Групата общински съветници от БСП Кюстендил излизат с предложение до кмета Петър Паунов за почетен гражданин да бъде гласуван директорът на болницата в Кюстендил д-р Александър Величков.

Доц. д-р Петър Йорданов Атанасов, началник на COVID отделението в болница „Пирогов“ ще бъде предложен  за почетен гражданин на гр. Кюстендил на предстоящото заседание на Общински съвет, поради големите му заслуги и всеотдайността, която показва ежедневно в областта на медицината и основно спасяването живота на много хора от вируса COVID 19.

„Група общински съветници на БСП - Кюстендил напълно подкрепяме така направеното Ви изказване, за което предстои да бъде предложен доц. д-р Петър Йорданов Атанасов за почетен гражданин на гр. Кюстендил. Считаме,че редом до него със същото уважение и внимание заслужава и трябва да се отнесем и към директора на МБАЛ „д-р Никола Василиев“ д-р Александър Стефанов Величков, който в продължение на почти година със своята всеотдайност давайки пример пред колегите си и обществото, преглеждайки ежедневно десетки пациенти в „Спешно отделение“. Същият този ЧОВЕК всеки ден извършва визитации в COVID отделението, като назначава и променя леченията на всеки пациент съобразно състоянието му. Доктор Величков не допусна в Кюстендил и региона да се случат нещата, които видяхме на други места и градове, където хора си „заминаха“ на праговете на лечебни заведения или в линейки, които ги транспортираха от една в друга болница без възможност да получат болнично лечение и без възможност да бъдат приети за лечение.

Ето защо и с оглед горното се обръщаме към Вас, че е редно за почетен гражданин на гр. Кюстендил да бъдат предложени и одобрени от общински съвет – Кюстендил доц.  д-р Петър Йорданов Атанасов и д-р Александър Стефанов Величков, като лица дали и продължаващи да дават на нашия град със своята експертиза, всеотдайност, загриженост и компетентност към здравето на хората.”, се казва в предложението на БСП.

Предложението е входирано в деловодството вчера.

Прочетете още