Общински съветници от Карнобат даряват своите заплати

В Карнобат общинските съветници от ГЕРБ ще дарят своите месечни заплати на местната болница за купуване на необходима апаратура и консумативи в борбата с COVID-19.

Те ще предложат мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите на предстоящото заседание на Общинския съвет в края на този месец. От групата предлагат следното:

Наематели на общински търговски обекти, които в момента не работят,  да са освободени от наем до отменяне на извънредното положение.

Да се разсрочи, намали или спре събирането на такси за тротоарно право от собствениците на заведения за хранене и развлечения и магазини.

Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 година.

Още възрастни хора да получават храна и медикаменти от местното отделение на Социален патронаж.

Прочетете още