Последният държавен лидер, който не вярва в пандемията

Общински съветници искат отлагане на въпроса за поемане на общински дълг

Средствата са, за да се осъществи преустройство и развитие на сувенирен магазин в „Дом на хумора и сатирата"

| България, Габрово

Общинските съветници от група „Будно Габрово правят предложение да отпадне от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в Габрово предложението на кмета за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен кредит, с цел „Преустройство и развитие на сувенирен магазин в музей „Дом на хумора и сатирата".

Групата съветници „Будно Габрово” е присъствала в пълен състав на публичното обсъждане на предложението и е запозната с проекта на Дома на хумора, който е бил представен детайлно с отговори на актуалните въпроси. Те оценяват идеята като много добра, но считат, че поемането от Община Габрово на дългосрочен финансов дълг за заплащане на разходите по проекта е неподходящо в настоящия момент.

"Ситуацията на бързо и мащабно разпространение на Covid – 19 изправя Европа и света пред хуманитарна и икономическа криза, признаците на която вече осезаемо се усещат и в България. В тази обстановка е нужно да бъде запазена финансова дисциплина, чрез ограничаване на разходи и въздържане от поемане на финансови дългове" - се казва в предложението на съветниците, което е разпространено чрез социалните мрежи.

Намерението кредитът да се изплаща изцяло от собствени приходи на музей „Дом на хумора и сатирата” може да се окаже непосилно за културната институция. В момента музеят е затворен за посетители, няма яснота кога отново ще заработи и най-вече дали ще продължи да функционира по предвидения към момента на изготвяне на проекта начин се казва още в мотивите.

Прочетете още