Общински съвет Кюстендил ще заседава следващата седмица

Ще бъде гласуван одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2019 г. заедно с одитен доклада на Сметната палата

 Ще бъде гласувана докладна относно осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт, на паралелка под допустимия минимален брой ученици в Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2020/2021 година.

Местният парламент ще приеме и решение относно финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от Община Кюстендил.Дневният ред включва 14 точки.Заседанието е на 30 септември и ще се проведе в Килийното училище.

Прочетете още