Общината отвори ножицата за отпускане на помощи за новородени деца

| България, Габрово

Общинският съвет в Габрово прие промени в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово. Oтменено е ограничениото относно броя на децата в едно семейство, чиито родители имат право на финансова подкрепа, променени са изискванията за адресните регистрации на родителите/осиновителите на новородени/осиновени деца.

Пправо да получат финансова подкрепа имат родители/осиновители с настоящ адрес на територията на община Габрово към датата на подаване на заявлението-декларация в Община Габрово за отпускане на финансовата подкрепа, за разлика от досега действащите правила, които изискваха адресната регистрация по настоящ адрес да е извършена преди (към) датата на раждане/осиновяване на детето.

Запазва се изискването поне единият от родителите/осиновителите да има адресна регистрация по постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години към датата на раждане на детето.

Съобразно направените промени, родители, на които е отказано отпускането на финансова подкрепа поради непокриване на някое/някои от посочените изисквания, свързани с адресните им регистрации, и не са изминали 9 месеца от раждане на детето/децата, могат да подадат отново заявление-декларация по образец в Община Габрово за отпускане на помощта.

Прочетете още