Община Враца ще кандидатства с проект за културно предприемачество

Общинският съвет даде 30 гласа "за" за разразработване на проекта

| България, Враца | dnews

Общинският съвет даде зелена светлина на община Враца да кандидатства в проект за културно предприемачество. За участие в конкурса и разработване на проекта гласуваха 30 общински съветници. 

Проектното предложение е първа покана за "Подобрено управление на културното наследство, подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места, програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество на Финансов механизъм  на Европейското икономическо пространство.

В рамките на този проект се предоставиха 2 зали от Младежки дом Враца - Бяла иСиня зала, които ще са необходими за дейностите по проекта на Регионалния исторически музей. 

Минималният размер на безвъзмездната европейска помощ е 150 хиляди евро, а мах. - 400 хиляди евро.

Прочетете още