Община Кюстендил предоставя услугата патронажна грижа за нуждаещи се

| България, Кюстендил | dnews

Социалната услуга „Център за патронажна грижа“ бе представена пред кметовете и кметските наместници в община Кюстендил.Тя представлява предоставяне на почасови  мобилни интегрирани здравно- социални грижи за нуждаещи се лица с увреждания, хронично болни и възрастни хора в техните домове във всички населени места на територията на община Кюстендил.Програмата е за лица над 65 годишна възраст, с валиден ТЕЛК, с хронични заболявания или след оперативна интервенция.

По програмата са купени  4 автомобила и са обучени 8 екипа от по двама души- социален медиатор и медицинско лице.4  от екипите ще работят в града, останалите в селата от община Кюстендил.Община Кюстендил е разделена на 4 района.

„Този проект е дълго чакан от община Кюстендил.Пристигнаха 4- те автомобила, които ще осигурят достъп до всички населени места в общината.Проектът е важен, защото е свързващото звено , което ще помогне за политиката за намаляване на институционализацията на възрастните хора.Тази услуга ще допринесе да се преустанови настаняването на възрастни хора в центрове, като им се предоставят услуги в домашна среда. Социалният медиатор и медицинското лице ще запълнят празнината, която се получаваше ,когато един тежко болен е изписан от болница и остава в къщи и близките се чудят какво да правят“, коментира зам. кметът Радмила Рангелова.

Социалните медиатори  ще консултират, ще дават информация за социални услуги, ще запознават лицата с правата и възможностите им, ще осигуряват подкрепа при комуникации с институции и служби

.Медицинското лице ще измерва кръвно, кръвна захар и при усложнения  ще насочва нуждаещите се към специалист за  допълнителна консултация.Ще полага  предоперативни и следоперативни грижи, ще прави инжекции и манипулации с лекарско назначение.

 На разположение на потребителите на услугата са кинезитерапевт за оказване на помощ за домашна рехабилитация и психолог за оказване на подкрепа аз подобряване на психичното състояние.

„В рамките на проекта бе допустимо включването на 186 души, но категорично заявявам, че няма да остане нуждаещ се  или тежко болен, който няма да бъде обгрижен“, коментира още Радмила Рангелова.

Кметът на Соволяно Пламен Илиев, заяви, че ще обиколи къщите в селото и ще запознае хората с тази услуга.“Не повече от 5, 6 души от Соволяно ще имат нужда от патронажна грижа, услугата е много полезна и ще помогне на много семейства“, каза Пламен Илиев

Прочетете още