Община Габрово проверява състоянието на общинските жилища

| България, Габрово

Проверка на състоянието на общинските жилища извършва Община Габрово. Целта е да бъде  направена инспекция на фактическото състояние на отдадените под наем жилища и на грижата, която полагат за тях наемателите.

Заместник-кметът на Община Габрово „Финанси и собственост“ Мария Йозова и екип на Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност” направиха огледи на адрес в имоти в кварталите Младост и Голо Бърдо.

При извършените проверки бяха констатирани два проблема с течове в общински жилища, за които ще се свикат общи събрания на входовете за вземане на решение за отстраняването им.

В един от имотите бяха устновени лоши битови условия и необходимост от вътрешен ремонт. На наемателя бяха дадени предписания за превеждане на жилището в нормални условия на живот.

След изтичане на срока за вътрешен ремонт, ще се извърши отново проверка и при неизпълнение на предписанията от страна наемателя ще се пристъпи към прекратяване на  договора.

„Проверките ще продължат и при констатиране на проблеми ще се предприемат своевременни действия за отстраняването им. Целта е поддържането на добро състояние на имотите, които напред в годините ще бъдат нужни на жителите на община Габрово“ – обобщи зам.-кметът Мария Йозова.

Прочетете още